พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไม้ยา และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย