ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,588
เดือนที่แล้ว
1,641
ปีนี้
14,241
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
130,239
ไอพี ของคุณ
54.236.35.159-:- ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลไม้ยา 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อเทศบาลตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
-:- ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- กำหนดการจัดเก็บค่าบริการขนขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปี 2563 
-:- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำ 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ "พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
สร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยน้ำไม้ยา
ข่วงวัฒธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน อำเภอพญาเม็งราย ประจำปี 2563
กิจกรรมวิ่งรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านไม้ยาสันโค้ง  
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา หลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างหินเรียง บ้านศรีชุม หมู่ที่ 10 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 16 
-:- โครงการก่อสร้างขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะอาด หมู่ 4 


สถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวตำบลไม้ยา
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุปูล้าน ตำบลไม้ยา
สถานที่ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยก้าง ตำบลไม้ยา
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบยางพารา
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ