ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,834
เดือนที่แล้ว
2,617
ปีนี้
1,834
ปีที่แล้ว
25,901
ทั้งหมด
161,300
ไอพี ของคุณ
54.80.252.84-:- ประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายภาษี ประจำปี 2565 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา จดหมายข่าวฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- ประชาสัมพันธ์การดำเนินการออกจัดเก็บค่าบริการขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าเป็นส่วนร่วมเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา 
โครงการสร้างฝายชลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงกาารปลูกจิตสำนึกการบริหารงานและปฎิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อการบริการประชาชน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลไม้ยา ดำเนินการออกจัดเก็บค่าบริการขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
แจกถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีถูกคำสั่งกักตัว เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covi
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ สามุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น นายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา เป็นประธานเปิดโครงการ ห
ปฏฺิทินการท่องเที่ยว
แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวตำบลไม้ยา
สถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวตำบลไม้ยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างหินเรียง บ้านศรีชุม หมู่ที่ 10 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 16 
-:- โครงการก่อสร้างขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะอาด หมู่ 4 


ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบยางพารา
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ