ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,941
เดือนที่แล้ว
3,553
ปีนี้
33,485
ปีที่แล้ว
34,389
ทั้งหมด
227,340
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191

-:- ประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
-:- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าบริการขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษี 
-:- ช่องทางแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 
-:- การแข่งขันกีฬาตำบลมวลชนไม้ยาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลไม้ยาใสสะอาด 2566 งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด  
-:- รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 
-:- ประชุมการจัดงานดอกบัวตองบานที่ไม้ยา ประจำปี 2565 
-:- แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบข้อมูลและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลไม้ยา ประจำปี 2566 กิจกรรมครั้งที่ 5
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพประชาชน ( กิจกรรมทำธูปสมุนไพรไล่ยุง)
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปร
ประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ และโครงการไหว้สาพญาเม็งราย ประจำปี 2566
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลไม้ยา ประจำปี 2565
ปฏฺิทินการท่องเที่ยว
แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวตำบลไม้ยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการก่อสร้างหินเรียง บ้านศรีชุม หมู่ที่ 10 ตำบลไม้ยา 
-:- โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 16 
-:- โครงการก่อสร้างขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะอาด หมู่ 4 


ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู
ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง
ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งป่า และข้าวกล่องเพื่อสุขภาพ


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ