Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

 

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561