ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
865
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
20,954
ปีที่แล้ว
34,389
ทั้งหมด
214,809
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149


แนะนำเทศบาล

 

ประวัติ ตำบลไม้ยา

 

แต่เดิมตำบลไม้ยาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ยื่นขอแบ่งแยกตำบลงิ้วออกเป็น 

       

2 ตำบล คือตำบลงิ้วเดิมยังคงพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ส่วนตำบลใหม่เริ่มจากทิศตะวันตก คือบ้านห้วยเดื่อ สิ้นสุดเขตแดนทิศเหนือที่บ้านห้วยก้าง ด้านทิศตะวันออกสิ้นสุดเขตแดนที่บ้านสันสะอาด มีบ้านไม้ยา และบ้านร่องกอกอยู่กลางระหว่างหมู่บ้านดังกล่าว มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ ในขณะนั้น รวม 5 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเดื่อ บ้านไม้ยาบ้านร่องกอก บ้านสันสะอาด และบ้านห้วยก้าง

 

ประวัติเทศบาลตำบลไม้ยา

 

   ตำบลไม้ยาจัดตั้งสภาตำบลขึ้นเพื่อเป็นการบริหารและปกครองตำบลไม้ยา ขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 222/249 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2499 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล โดย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

 

   จัดตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 – 2551 รวมเป็นเวลานานถึง 12 ปี

 

   กระทั่งได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ให้เป็น  เทศบาลตำบลไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา 

 

   ปัจจุบัน เทศบาลตำบลไม้ยา ได้เปลี่ยนแปลงขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 และประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ขนาดของเทศบาลและระดับตำแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เป็นต้นมา