ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
865
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
20,954
ปีที่แล้ว
34,389
ทั้งหมด
214,809
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.249110 พ.ย. 2564
2บำเหน็จบำนาญข้าราชการ10 พ.ย. 2564
3การลาของพนักงานเทศบาล10 พ.ย. 2564
4ความก้าวหน้าของการประเมินขั้นแบบระบบแท่ง10 พ.ย. 2564
5ค่ารักษาพยาบาล10 พ.ย. 2564
6คู่มือการเลื่อนขั้นตำแหน่ง10 พ.ย. 2564
7คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน10 พ.ย. 2564
8ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลไม้ยา18 พ.ค. 2564
9ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไม้ยา18 พ.ค. 2564
10ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวาตภัย18 พ.ย. 2563
11ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุทกภัย18 พ.ย. 2563
12ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไข้เลือดออก18 พ.ย. 2563
13ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก18 พ.ย. 2563
14ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย9 พ.ย. 2563

1