ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
865
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
20,954
ปีที่แล้ว
34,389
ทั้งหมด
214,809
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149


1
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ ปลัดเทศบาล นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์ รองปลัดเทศบาล นางสาวรัชฎากร เชื้อเมืองพานหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวจันทร์จิราภรณ์ สาริวงค์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์ตำบลไม้ยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไม้ยา

05 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในพื้นที่,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. น. นายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา พร้อมด้วย นายสุวินัย ไกลถิ่น รองนายกเทศมนตรี นางสาวศศิกาญจน์ เตจ๊ะน้อย รองนายกเทศมนตรี นายอิ่นแก้ว อิ่นคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายพีระพงษ์ วงเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.รพ.สต.ไม้ยา ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยก้างและผู้นำชุมชน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลไม้ยา โดยมีกลุ่มแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลจำนวน 203 คน เข้าร่วมกิจกรรม

08 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ควบคุม การเกิดโรคไข้เลือดออก (Kick off ตำบลไม้ยา ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก) ,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. น. นายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา พร้อมด้วย นายสุวินัย ไกลถิ่น รองนายกเทศมนตรี นางสาวศศิกาญจน์ เตจ๊ะน้อย รองนายกเทศมนตรี นายอิ่นแก้ว อิ่นคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายพีระพงษ์ วงเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.รพ.สต.ไม้ยา ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยก้างและผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ควบคุม การเกิดโรคไข้เลือดออก (Kick off ตำบลไม้ยา ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก) โดยมีกลุ่มแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลจำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

08 มิถุนายน 2565

ข้อมูลตลาดในเขตตำบลไม้ยา,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

ตลาดเอกชนในตำบลไม้ยามีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่

1.ตลาดสดไม้ยา

2.ตลาดสุขสมบูรณ์

3.ตลาดชุมชนบ้านห้วยก้าง

 

07 มิถุนายน 2565

โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. น. นายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา พร้อมด้วย นายสุวินัย ไกลถิ่น รองนายกเทศมนตรีนางสาวศศิกาญจน์ เตจ๊ะน้อย รองนายกเทศมนตรี นายอิ่นแก้ว อิ่นคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายพีระพงษ์ วงค์เรือง เลขานายกเทศมนตรี นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา/ผอ.รพ.สต.ไม้ยา/ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยก้าง/ผู้นำชุมชน 18 หมู่บ้าน/อสม.18 หมู่บ้าน ร่วมดำเนินกิจกรรม Kick off ตำบลไม้ยาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก และรณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายทั้งตำบล

20 พฤษภาคม 2565

โครงการเทศบาลร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th
25 เมษายน 2565

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

การอบรมส่งเสริมสุขภาพจิต ของประชาชนบ้านร่องกกอก หมู่ที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคซึมเเศร้า ลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายในชุมชน

23 มีนาคม 2565

โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อประชาชน ,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายบรรจง  จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อประชาชน บ้านไม้ยาหมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

15 มีนาคม 2565

โครงการแม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพด้วยอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. น. นายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา  ร่วมโครงการแม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพด้วยอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม

28 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. น. นายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา พร้อมด้วย นายสุวินัย ไกลถิ่น รองนายกเทศมนตรี นางสาาวศศิกาญจน์ เตจ๊ะน้อย รองนายกเทศมนตรี นายจีระศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาล ร่วมเปิดโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168

28 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไม้ยาร่วม ดำเนินการจัดการน้ำเสียในชุมชน,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2565

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. นายบรรจง จอมศิลา นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ นายจีระศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลนำบลไม้ยา ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ยา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จำนวน 32 ราย เข็ม่ที่ 2 จำนวน 151 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 358 ราย และ เข็มที่ 4 จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 552 ราย

08 กุมภาพันธ์ 2565

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

16 สิงหาคม 2564

จุลสารงานสาธารณสุข,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th

จุลสารการปฏิบัติงาน กิจกรรม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

08 กรกฎาคม 2564

kick off ไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลไม้ยา,maiya.go.th
09 มิถุนายน 2564

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)