ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
3,521
ปีนี้
31,585
ปีที่แล้ว
25,901
ทั้งหมด
191,051
ไอพี ของคุณ
18.207.136.189


นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
รองปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


นางกฤษติกา เกิ้งบุรี
ผู้อำนวยการกองศึกษา เบอร์โทร,085-7208632


นายประพันธ์ เมืองอินทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายนันทฤทธิ์ กิตติเมธากุล
นักวิชาการศึกษา เบอร์โทร,085-8536941


นางณพรรณพลอย ยุทธ์ธนผล
ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร,088-2507595


นางกณกวรรณ์ แก้วจำปา
นักสันทนาการ เบอร์โทร,061-2929060


นางจิรวรรณ วงศ์สนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทร 094-5437372


นางสาวสุจิตรา เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ เบอร์โทร,082-1855731


นางกุลนที นวลคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร,092-5582186


นางเดือนเพ็ญ ติ๊บบุญศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร,086-3389588


นางกัลยาณี อุทธิยา
ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร,088-2628016


นางพินันชา อุ่มมี
ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร,082-7811949


นางบุญหล้า ธรรมสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร,081-3860984


นางวิศากรณ์ ไกลถิ่น
ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร,080-8537563


นางรัตนาภรณ์ คำพรรณ์
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 1 เบอร์โทร,084-1064862


นางอังคณา คำหลอม
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 2 เบอร์โทร,061-4412106


นางจำปา เมืองมูล
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 3 เบอร์โทร,094-6284018


นางน้อย ดวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 12 เบอร์โทร,087-7864599


นางยุพิน อิ่นคำ
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 14 เบอร์โทร,065-6143082


นางแสงเดือน มะโนชัย
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 14 เบอร์โทร,097-9321700


นางสังวรณ์ สมบัติใหม่
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 4 เบอร์โทร,094-7510015