ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
3,521
ปีนี้
31,585
ปีที่แล้ว
25,901
ทั้งหมด
191,051
ไอพี ของคุณ
18.207.136.189


นางวรรณนา หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร.065-6266429


นางสาวภัคฑิฌาภรณ์ ก่อเกิด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เบอร์โทร.096-8824626


นางณฐมน ธะนะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เบอร์โทร,081-1740335


นางสาวสุดา ไกลถิ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เบอร์โทร,088-2676743


นายสุรศักดิ์ แสนเขื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี เบอร์โทร,088-1191256


นางอนุจินดา สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เบอร์โทร,086-7296626


นางสาวณัฐลิกา ไกลถิ่น
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เบอร์โทร,086-6622014


น.ส.รัชนีพรรณ หลวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เบอร์โทร,084-7409701


นางประภัทรพิมล ยอดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เบอร์โทร,084-8035996


นางทิวาพร ปันทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เบอร์โทร,094-0842993