ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
865
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
20,954
ปีที่แล้ว
34,389
ทั้งหมด
214,809
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149


นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ
ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา เบอร์โทร.089-5616052


นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
รองปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


นางสาวรัชฎากร เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร.086-9144406


นายสมัย อิ่นคำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เบอร์โทร.082-3900626


นางสาวจันทร์จิราภรณ์ สาริวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เบอร์โทร.082-3624562หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางแพรทอง สมตา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เบอร์โทร 087-3012305


นางชุติมา อินตาพรม
นักทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร087-1895817


นายจุลจักรพงษ์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เบอร์โทร089-0477170


นายธนากร ไชยหลวง
นักพัฒนาชุมชน เบอร์โทร085-2157520


นางกรวิกา วันยาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์โทร061-6847801


นางขนิษฐา นันทวาศ
นักจัดการงานทั่วไป เบอร์โทร,083-7653600นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


-ว่าง-
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นายจุติเทพ เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทร,087-1640150


นายสันทัด อนุมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาฯ เบอร์โทร,080-4931729


นางสาวกังสดาล กองแก้ว
เจัาพนักงานพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 093-4156364


นางนันทภรณ์ ยศคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์โทร,084-5985607


น.ส.ชรินทร์รัตน์ ใหม่เต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทร,063-3465539


นางจิรัชยา สอนศิริ
คนงานทั่วไป เบอร์โทร,093-0402379


นางสุนิตย์ วงค์ปัญญา
คนงานทั่วไป เบอร์โทร,099-1395971


นายมงคล ปินธุ
คนงานทั่วไป เบอร์โทร,084-9502539


นายอนัญ กองธรรม
จ้างเหมาบริการ เบอร์โทร,084-4061855