ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,268
เดือนที่แล้ว
462
ปีนี้
51,754
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
113,607
ไอพี ของคุณ
35.171.146.16


นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ
ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


นายจีระศักดิ์ เสนาป่า
รองปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


น.ส.รัชฏากร เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมัย อิ่นคำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบหัวหน้าฝ่ายธุรการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางชุติมา อินตาพรม
นักทรัพยากรบุคคล


นายจุลจักรพงษ์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


น.ส.จันทร์จิราภรณ์ สาริวงค์
นักพัฒนาชุมชน


นางกรวิกา วันยาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.โยษิตา หฤทัยพิทักษ์
นักจัดการงานทั่วไป


จ่าเอก เอกพันธุ์ แอ่นปัญญา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายจุติเทพ เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางนันทภรณ์ ยศคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.ชรินทร์รัตน์ ใหม่เต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ฐาณัชชา เป็กธะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นางจิรัชยา สอนศิริ
คนงานทั่วไป


นางสุนิตย์ วงค์ปัญญา
คนงานทั่วไป


นายมงคล ปินธุ
คนงานทั่วไป


นายอนัญ กองธรรม
จ้างเหมาบริการ