ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,435
เดือนที่แล้ว
1,858
ปีนี้
12,447
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
128,445
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23


พันจ่าอากาศเอก อุทัย สมนวล
ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


นายจีระศักดิ์ เสนาป่า
รองปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


น.ส.รัชฏากร เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมัย อิ่นคำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบหัวหน้าฝ่ายธุรการ


นางสาวฐิตารีย์ ปินตาคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางชุติมา อินตาพรม
นักทรัพยากรบุคคล


นายจุลจักรพงษ์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรนักพัฒนาชุมชน


นางกรวิกา วันยาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.โยษิตา หฤทัยพิทักษ์
นักจัดการงานทั่วไป


จ่าเอก เอกพันธุ์ แอ่นปัญญา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจุติเทพ เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสันทัด อนุมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาฯ


นางนันทภรณ์ ยศคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.ชรินทร์รัตน์ ใหม่เต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ฐาณัชชา เป็กธะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นางจิรัชยา สอนศิริ
คนงานทั่วไป


นางสุนิตย์ วงค์ปัญญา
คนงานทั่วไป


นายมงคล ปินธุ
คนงานทั่วไป


นายอนัญ กองธรรม
จ้างเหมาบริการ