ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
170
เดือนที่แล้ว
1,716
ปีนี้
16,379
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
132,377
ไอพี ของคุณ
3.94.21.209


นางวรรณนา หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวภัคฑิฌาภรณ์ ก่อเกิด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางณฐมน ธะนะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวสุดา ไกลถิ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายสุรศักดิ์ แสนเขื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางอนุจินดา สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวณัฐลิกา ไกลถิ่น
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


น.ส.รัชนีพรรณ หลวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางประภัทรพิมล ยอดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางทิวาพร ปันทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ