ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
245
เดือนที่แล้ว
1,406
ปีนี้
7,472
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
123,470
ไอพี ของคุณ
3.236.108.61


นางวรรณนา หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวภัคฑิฌาภรณ์ ก่อเกิด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวนิตยา จักรดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวสุดา ไกลถิ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายสุรศักดิ์ แสนเขื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางอนุจินดา สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวณัฐลิกา ไกลถิ่น
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


น.ส.รัชนีพรรณ หลวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางประภัทรพิมล ยอดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางทิวาพร ปันทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ