ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,268
เดือนที่แล้ว
462
ปีนี้
51,754
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
113,607
ไอพี ของคุณ
35.171.146.16

นายโกศล แสนเขื่อน
กำนัน บ้านสันสะอาด หมู่ที่ 4นายคำมี ธรรมสอน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1นางลำพึง มณีวุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2นายสิทธิชัย สมควร
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3นายโชคชัย ไกลถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ที่ 5นายยอด ช่างเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6นายพงษ์ศักดิ์ โนเลี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ที่ 7นายฑูรย์ เป็กธนู
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8นายประยูร ป้องคำ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ที่ 9นายเขียนทอง ไกลถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างศรีชุม หมู่ที่ 10นายสมคิด กาวิจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11นายแทน เป็กธนู
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12นายสวาท เชียงรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13นายผ่อง ปินตาเป็ก
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14นายสมคิด แก้วกาวี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยากลาง หมู่ที่ 15นายสรศักด์ กองธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ที่ 16นายบุญศรี ไชยลังกา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17นายสอาด อิสระ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ที่ 18