ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,435
เดือนที่แล้ว
1,858
ปีนี้
12,447
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
128,445
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23

นายโกศล แสนเขื่อน
กำนัน บ้านสันสะอาด หมู่ที่ 4 เบอร์โทร 08 8409 0671นายคำมี ธรรมสอน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 เบอร์โทร 09 9243 9473นางอัมพร มวลคำ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2 เบอร์โทร 08 2183 0967นายสิทธิชัย สมควร
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3 เบอร์โทร 06 2035 7298นายโชคชัย ไกลถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ที่ 5 เบอร์โทร 08 7180 9505นายยอด ช่างเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6 เบอร์โทร 08 2898 5783นายพงษ์ศักดิ์ โนเลี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ที่ 7 เบอร์โทร 08 2892 0451นายฑูรย์ เป็กธนู
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8 เบอร์โทร 06 1796 6768นายประยูร ป้องคำ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ที่ 9 เบอร์โทร 09 2967 3568นายเขียนทอง ไกลถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างศรีชุม หมู่ที่ 10 เบอร์โทร 08 7434 3690นายสมคิด กาวิจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11 เบอร์โทร 09 0760 9021นายแทน เป็กธนู
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12 เบอร์โทร 08 9636 1405นายสวาท เชียงรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13 เบอร์โทร 08 7175 9249นายผ่อง ปินตาเป็ก
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14 เบอร์โทร 08 4366 7521นายสมคิด แก้วกาวี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยากลาง หมู่ที่ 15 เบอร์โทร 08 4810 0851นายสรศักด์ กองธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ที่ 16 เบอร์โทร 08 7788 8650นายบุญศรี ไชยลังกา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17 เบอร์โทร 08 5039 3043นายสอาด อิสระ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ที่ 18 เบอร์โทร 09 9372 6695