ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebook



ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,861
เดือนที่แล้ว
2,856
ปีนี้
12,739
ปีที่แล้ว
25,901
ทั้งหมด
172,205
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80









นายชวน แปงเพชร
ประธาน อสม. บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1



นางอัมพร มวลคำ
ประธาน อสม. บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2



นางนงคราฐ เป็งนา
ประธาน อสม. บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3



นางนิรินดา อินสาม
ประธาน อสม. บ้านสันสะอาด หมู่ที่ 4



นายทัพพ์ อุดทา
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ที่ 5



นางศรีคำ นันตาชัยวุฒิ
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6



นางปราณี มะโนวงค์
ประธาน อสม. บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ที่ 7



นายสมบูรณ์ สิงห์แก้ว
ประธาน อสม. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8



นางจันทร์ ยศคำ
ประธาน อสม. บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ที่ 9



นายอินทร์ ไชยปัญญา
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างศรีชุม หมู่ที่ 10



นายพจน์ อิ่นคำ
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11



นายถนอม ไกลถิ่น
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12



นายอินทร์รวย ธนะด้วง
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13



นายพิชัย เมต๊ะนันท์
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างปูล้าน



นายสุวิทย์ สุริยะ
ประธาน อสม. บ้านไม้ยากลาง หมู่ที่ 15



นางสนธยา กองธรรม
ประธาน อสม. บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ที่ 16



นายเสาร์ บุญมี
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17



นางบัวผัด จันทร์เป็ง
ประธาน อสม. บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ที่ 18