ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
420
เดือนที่แล้ว
724
ปีนี้
420
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
116,418
ไอพี ของคุณ
18.210.24.208

นายศรีทน เงินพิบูล
ประธาน อสม. บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1
ประธาน อสม. บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2นายสนั่น ยศคำ
ประธาน อสม. บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3นายสมชาย อภัยกาวี
ประธาน อสม. บ้านสันสะอาด หมู่ที่ 4นายทัพพ์ อุดทา
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ที่ 5นางศรีคำ นันตาชัยวุฒิ
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6นางปราณี มะโนวงค์
ประธาน อสม. บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ที่ 7นายสมบูรณ์ สิงห์แก้ว
ประธาน อสม. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8นางจันทร์ ยศคำ
ประธาน อสม. บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ที่ 9นายอินทร์ ไชยปัญญา
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างศรีชุม หมู่ที่ 10นายพจน์ อิ่นคำ
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11นายถนอม ไกลถิ่น
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12นายอินทร์รวย ธนะด้วง
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13นายพิชัย เมต๊ะนันท์
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างปูล้านนายสุวิทย์ สุริยะ
ประธาน อสม. บ้านไม้ยากลาง หมู่ที่ 15นางรุ้งกาญจน์ จอมศรีลา
ประธาน อสม. บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ที่ 16นายเสาร์ บุญมี
ประธาน อสม. บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17นางบัวผัด จันทร์เป็ง
ประธาน อสม. บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ที่ 18