ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
1,155
ปีนี้
3,503
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
119,501
ไอพี ของคุณ
18.232.51.69ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ14 พฤษภาคม 2562
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ14 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา หลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท29 มกราคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256224 มกราคม 2562
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256224 มกราคม 2562
คืนประกันสัญญา09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256208 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านห้วยการใ21 พฤษภาคม 2561
การคืนหลักประกันสัญญา04 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ13 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ตุลาคม 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 31 มกราคม 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256017 ตุลาคม 2559
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 1624 สิงหาคม 2562
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 117 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 217 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง บ้านไม้ยากลาง หมู่ 1526 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะอาด หมู่ 429 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 629 พฤษภาคม 2560
โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 929 พฤษภาคม 2560
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยติดฝ้าเพดาน29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ 1429 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 729 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ 1729 มีนาคม 2560
โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ 529 มีนาคม 2560
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านร่องกอก หมู่ 329 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการเปลี่ยนถังกรองน้ำ บ้านไม้ยากลาง หมู่ 1529 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 1329 มีนาคม 2560
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256231 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256230 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256231 มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256228 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256231 มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256130 กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256131 สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256131 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256130 มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256131 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256130 เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256131 มีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256131 มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256030 พฤศจิกายน 2560
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1