ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
865
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
20,954
ปีที่แล้ว
34,389
ทั้งหมด
214,809
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149

นางจิดาภา ไชยวงค์ทอน
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเดื่อ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 2 บ้านไม้ยานางปภาวรินท์ เป็กธนู
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3นางกรรกราว มลิวัลย์
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านสันสะอาด หมู่ที่ 4นางศิริประภา ทวีคูณ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ที่ 5นางพิมล อุ่นหล้า
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6นางละออ สายทิพย์
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ที่ 7นางจันทร์เพ็ญ ไกลถิ่น
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8นางวันดี กาบแก้ว
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ที่ 9นางคำมวล อิ่นคำ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างศรีชุม หมู่ที่ 10นางจันทร์เป็ง อิ่นคำ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11นางยุพิน พุทธมี
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12นางจิรนันท์ กาจินา
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13นางสาวสายสมร โกษา
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14นางเอี้ยง เป็กธนู
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยากลาง หมู่ที่ 15นางมณีการณ์ แก้วเทพ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ที่ 16นางนิตติยา ศรีธิโม๊ะ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17นางภัสรา ระเบียบโพธิ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ที่ 18