ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebook



ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
3,521
ปีนี้
31,585
ปีที่แล้ว
25,901
ทั้งหมด
191,051
ไอพี ของคุณ
18.207.136.189









นางจิดาภา ไชยวงค์ทอน
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเดื่อ




ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 2 บ้านไม้ยา



นางปภาวรินท์ เป็กธนู
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3



นางกรรกราว มลิวัลย์
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านสันสะอาด หมู่ที่ 4



นางศิริประภา ทวีคูณ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ที่ 5



นางพิมล อุ่นหล้า
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6



นางละออ สายทิพย์
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ที่ 7



นางจันทร์เพ็ญ ไกลถิ่น
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8



นางวันดี กาบแก้ว
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ที่ 9



นางคำมวล อิ่นคำ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างศรีชุม หมู่ที่ 10



นางจันทร์เป็ง อิ่นคำ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11



นางยุพิน พุทธมี
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12



นางจิรนันท์ กาจินา
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13



นางสาวสายสมร โกษา
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14



นางเอี้ยง เป็กธนู
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยากลาง หมู่ที่ 15



นางมณีการณ์ แก้วเทพ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ที่ 16



นางนิตติยา ศรีธิโม๊ะ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17



นางภัสรา ระเบียบโพธิ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ที่ 18